Chceme regulaci Aribnb v Praze

Ve více než 13 000 bytech už nebydlí rezidenti, ale turisté. Praze přitom chybí 20 000 bytů. Regulujme Airbnb na 30 dní v roce a vraťme rodiny do centra Prahy a turisty do hotelů.

O regulaci Airbnb se právě rozhoduje, přispějte k tomu ať je regulace dostatečná a účinná. 

Analýza

Jak Airbnb škodí Pražanům

Původní myšlenka platformy BNB byla doslova „postel a snídaně“, tedy poskytnout volný pokoj nebo jen lůžko ve vlastním bytě. Takto ale již AirBNB a další portály dávno nefungují. Jedná se o masivní, často nezdaněný business, který vytlačuje původní obyvatele z centra měst. 

V historickém centru Prahy je ke krátkodobým pronájmům využíván každý pátý byt. 

V roce 2018 bylo na Airbnb a Homeaway.com 12700 bytů, aktuálně 14700 jen na těchto dvou serverech. Podobně jako Airbnb již ale funguje i Booking.com a další servery. 

Dle analýzy IPR Praha byty nabízené skrze Airbnb tvoří 1,4 % z celkového úhrnu pražského bytového fondu. V katastrech historického centra je nicméně hodnota tohoto podílu několikanásobně vyšší – v Josefově, na Malé Straně a na Novém Městě převyšuje 10 %, na Starém Městě dokonce 20 %. V historickém jádru lze tedy dopad Airbnb na lokální bytový trh hodnotit jako velmi výrazný, se zvyšující se vzdáleností od jádra se nicméně význam tohoto vlivu snižuje. Celá analýza zde

 

Při průměrné obsazenosti bytu v Praze je to 34 000 lidí, kteří byli vytlačeni ze svých domovů, nebo lépe řečeno by mohli nový domov najít. Jsou města, která si s tím již poradila, chceme regulaci Airbnb na 30 dní ročně.

  • 0+

    Bytů na Airbnb v Praze

  • 0+

    Bytů v centru sebralo Airbnb rezidentům

  • 0+

    Pražanů vystěhováno z centra Prahy

Podívejte se na infografiku Airbnb v Praze

Infografika za Prahu zde: https://www.vprazedoma.cz/praha-a-airbnb-v-cislech/

Bubeneč: https://www.vprazedoma.cz/airbnb-v-praze-7/

Chcete svou čtvrť? Napište nám.

Co regulace přinese

1) 13 000+ nových bytů k pronájmu či prodeji.

2) Snížení cen nájmů a prodejů pražských bytů, alespoň krátkodobě.

3) Do centra Prahy se vrátí rodiny, které nyní Airbnb vytlačilo.

4) Noční klid v rezidenčních částech Prahy.

5) Turisté budou registrováni, Airbnb nehlásí cizinecké policii, jak ukládá zákon.

6) Klidnější centra měst, trpící neřízeným turismem. 

7) Konec obtěžování ostatních nájemníků, kteří mají v domě Airbnb. 

Jak je to ve světě

Zdroj: https://www.flowee.cz/floweecity/praha/7712-praha-uznava-ze-airbnb-je-vazny-problem-chce-novou-legislativu

Amsterdam 
Maximálně pouze 4 osoby na bytovou jednotku, pronájem maximálně na 30 dní v roce
Berlín 
U druhého bytu nutno žádat o povolení, pronájem maximálně 182 dní v roce
Londýn 
Maximálně 90 dní v roce
Paříž 
Maximálně 120 dní, pokuta 10 000 eur pro majitele bytu a milion eur pro Airbnb za neposkytnutí údajů.
stažený soubor (6)
Mnichov 
Maximálně 8 týdnů v roce, pokuta 300 000 eur pro Airbnb za neposkytnutí údajů
Vídeň 
Zákaz pronájmu bytů v rezidenčních zónách
San Francisco
Maximálně 9 měsíců v roce, trvalý pobyt majitele bytu v San Francisku
New York
Maximálně 2 osoby v bytové jednotce, trvalý pobyt majitele bytu v bytové jednotce
Los Angeles 
Maximálně 120 dní v roce.
Praha 
Všechno jedno, divoký východ. Snaha Airbnb zdanit, na obyvatele se kašle. 

Co s tím

Oslovte své poslance a dejte jim vědět, že chcete změnu. ​

Štve vás Airbnb? Pomozte jej omezit

volunteer volunteer volunteer volunteer volunteer volunteer volunteer volunteer